Agrokrem blok

“Agrocrem blok“ е производ изработен од внимателно одбрани состојки. Спаѓа во групата на производи слични на чоколада со 3% лешник. Составен е од два слоја на какао крем и млечен крем меѓу нив.